KAYAK &SNOWBOARD 2022 yılı DERS ÜCRETLERİ
AÇIKLAMA  SÜRE ÜCRET 
1 Kişi Özel Ders 50 dakika 450 Lira
2 Kişi Özel Ders 50 dakika 700 Lira
3 Kişi Özel Ders 50 dakika 900 Lira
4 Kişi Özel Ders 50 dakika 1000 Lira
5 Kişi Özel Ders 50 dakka 1100 lira
Gurp Dersi 50 dakika kişi başı 220 lira

K